achtergrond

Dit is het ‘Plan van Aanpak versterking gemeente Delfzijl 2020’. In dit plan gaan we in op de aanpak om de woningen in onze gemeente te versterken. Het behandelt in detail de projecten die gepland zijn. We bespreken hoe de versterkingsaanpak er in grote lijnen uitziet, welke volgorde we hanteren en wat dit per wijk of dorp betekent. Vervolgens is er per wijk of dorp inzicht gegeven in de werkvoorraad.

Doel is de gemeente het initiatief te geven bij de aansturing van de versterkingsoperatie. We geven met dit plan ook opdracht aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) om met de versterking aan de slag te gaan. De NCG kan met ons Plan van Aanpak aan de slag om de versterkingsopgave te realiseren. Met elkaar willen we bereiken dat iedereen in de gemeente Delfzijl net zo veilig kan leven als in de rest van Nederland. Onze inwoners staan voorop.

In 2019 stelden we het eerste Plan van Aanpak op. Dit Plan van Aanpak 2020 is de bijgewerkte, nieuwe versie.

logo
PLAN VAN AANPAK VERSTERKEN GEMEENTE DELFZIJL 2020
Voor een veilig en toekomstbestendig Delfzijl!
kaart


Voorwoord

Burgemeester Beukema 

introductie

Dit is het Plan van Aanpak 2020 voor de versterkingsopgave in onze gemeente Delfzijl.

In dit plan vindt u de volgende informatie:

  • we beschrijven onze ambitie voor de versterkingsopgave in de gemeente;
  • we leggen de huidige stand van zaken vast;
  • we benoemen wat we hebben gedaan en wat we in 2020 gaan doen;
  • we geven een doorkijk naar de jaren na 2020.

Dit plan is een actualisatie van het Plan van Aanpak 2019.

We versterken gebouwen als dat nodig is om ze beter bestand te maken tegen de gevolgen van aardbevingen. Doel is dat iedereen in de gemeente Delfzijl net zo veilig kan leven als in de rest van Nederland. We onderzoeken daarvoor gebouwen om te zien of ze voldoen aan de veiligheidsnorm voor aardbevingsbestendig bouwen. Deze norm is in 2015 door de commissie Meijdam voorgesteld en door de minister vastgesteld. Voldoen gebouwen niet aan de norm? Dan vallen ze onder de versterkingsopgave.

Dit Plan van Aanpak 2020 beschrijft de versterkingsprojecten in onze gemeente. Het geeft voorrang aan de adressen waarvan we al weten dat er versterking nodig is. Daarnaast bepalen we een volgorde van de adressen die we nog moeten onderzoeken op veiligheid (opname en beoordeling).

We geven met dit plan opdracht aan de NCG om met de versterking aan de slag te gaan. Zij kunnen met ons Plan van Aanpak aan de slag om de versterkingsopgave te realiseren.

Rol NCG
De nieuwe (publieke) uitvoeringsorganisatie is op 1 januari 2020 gestart onder de naam Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De NCG bestond al, maar is in 2019 gewijzigd van een regievoerende organisatie naar een uitvoerende organisatie. Dat betekent dat de NCG zich bezig houdt met het uitvoeren van de plannen die in de Groninger gemeenten zijn gemaakt. We hebben het Plan van Aanpak 2020 in samenwerking met de NCG opgesteld.

Nieuwe gemeente Eemsdelta
2020 is het laatste jaar dat de gemeente Delfzijl een zelfstandige gemeente is. In 2021 gaat Delfzijl op in de gemeente Eemsdelta, samen met Loppersum en Appingedam. Voor dit Plan van Aanpak overlegden we daarom met deze gemeenten voor goede afstemming en afspraken. In 2020 werken we toe naar een gezamenlijke programmaorganisatie ‘Aardbevingen de Baas Eemsdelta’. Doel is dat de nieuwe gemeente Eemsdelta niet tot vertraging leidt in de uitvoering. Want ook in de nieuwe gemeente staat de bewoner centraal.

Uitgangspunten en samenvatting van de ambities
Versterkingsprogramma Delfzijl
Uitvoering 2020
Overige programma's
Opname en beoordeling 2020
logo
PLAN VAN AANPAK VERSTERKEN GEMEENTE DELFZIJL 2020
Voor een veilig en toekomstbestendig Delfzijl!
achtergrond

Dit is het ‘Plan van Aanpak versterking gemeente Delfzijl 2020’. In dit plan gaan we in op de aanpak om de woningen in onze gemeente te versterken. Het behandelt in detail de projecten die gepland zijn. We bespreken hoe de versterkingsaanpak er in grote lijnen uitziet, welke volgorde we hanteren en wat dit per wijk of dorp betekent. Vervolgens is er per wijk of dorp inzicht gegeven in de werkvoorraad.

Doel is de gemeente het initiatief te geven bij de aansturing van de versterkingsoperatie. We geven met dit plan ook opdracht aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) om met de versterking aan de slag te gaan. De NCG kan met ons Plan van Aanpak aan de slag om de versterkingsopgave te realiseren. Met elkaar willen we bereiken dat iedereen in de gemeente Delfzijl net zo veilig kan leven als in de rest van Nederland. Onze inwoners staan voorop.

In 2019 stelden we het eerste Plan van Aanpak op. Dit Plan van Aanpak 2020 is de bijgewerkte, nieuwe versie.


Voorwoord

Burgemeester Beukema 

kaart
kijk op
de kaart!
introductie

Dit is het Plan van Aanpak 2020 voor de versterkingsopgave in onze gemeente Delfzijl.

In dit plan vindt u de volgende informatie:

  • we beschrijven onze ambitie voor de versterkingsopgave in de gemeente;
  • we leggen de huidige stand van zaken vast;
  • we benoemen wat we hebben gedaan en wat we in 2020 gaan doen;
  • we geven een doorkijk naar de jaren na 2020.

Dit plan is een actualisatie van het Plan van Aanpak 2019.

We versterken gebouwen als dat nodig is om ze beter bestand te maken tegen de gevolgen van aardbevingen. Doel is dat iedereen in de gemeente Delfzijl net zo veilig kan leven als in de rest van Nederland. We onderzoeken daarvoor gebouwen om te zien of ze voldoen aan de veiligheidsnorm voor aardbevingsbestendig bouwen. Deze norm is in 2015 door de commissie Meijdam voorgesteld en door de minister vastgesteld. Voldoen gebouwen niet aan de norm? Dan vallen ze onder de versterkingsopgave.

Dit Plan van Aanpak 2020 beschrijft de versterkingsprojecten in onze gemeente. Het geeft voorrang aan de adressen waarvan we al weten dat er versterking nodig is. Daarnaast bepalen we een volgorde van de adressen die we nog moeten onderzoeken op veiligheid (opname en beoordeling).

We geven met dit plan opdracht aan de NCG om met de versterking aan de slag te gaan. Zij kunnen met ons Plan van Aanpak aan de slag om de versterkingsopgave te realiseren.

Rol NCG
De nieuwe (publieke) uitvoeringsorganisatie is op 1 januari 2020 gestart onder de naam Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De NCG bestond al, maar is in 2019 gewijzigd van een regievoerende organisatie naar een uitvoerende organisatie. Dat betekent dat de NCG zich bezig houdt met het uitvoeren van de plannen die in de Groninger gemeenten zijn gemaakt. We hebben het Plan van Aanpak 2020 in samenwerking met de NCG opgesteld.

Nieuwe gemeente Eemsdelta
2020 is het laatste jaar dat de gemeente Delfzijl een zelfstandige gemeente is. In 2021 gaat Delfzijl op in de gemeente Eemsdelta, samen met Loppersum en Appingedam. Voor dit Plan van Aanpak overlegden we daarom met deze gemeenten voor goede afstemming en afspraken. In 2020 werken we toe naar een gezamenlijke programmaorganisatie ‘Aardbevingen de Baas Eemsdelta’. Doel is dat de nieuwe gemeente Eemsdelta niet tot vertraging leidt in de uitvoering. Want ook in de nieuwe gemeente staat de bewoner centraal.

heeft u
een vraag?
klik hier
New image
kijk op de kaart