PLAN VAN AANPAK VERSTERKEN GEMEENTE DELFZIJL 2020
Voor een veilig en toekomstbestendig Delfzijl!
uitvoering 2020

Er zijn verschillende uitvoeringsmogelijkheden (arrangementen) uitgewerkt. Dit naar aanleiding van bestuurlijke afspraken en het zoeken naar manieren om de uitvoeringsruimte te vergroten. Naast het reguliere uitvoeringsproces via de NCG, bestaan er ook mogelijkheden om een plan uit te voeren onder eigen regie. Dit kan op basis van de subsidieverordening 1588 en de recent ontwikkelde Bouwimpuls, als voorloper van het Bouwakkoord.

In Delfzijl voeren we nu twee grote programma’s uit, namelijk de Zandplatenbuurt Noord en omgeving en de versterking van gebouwen met een verhoogd risicoprofiel.

Zandplatenbuurt Noord en omgeving (batch 1588)

Voor het noordelijk deel van de Zandplatenbuurt, de Schuitenzandflats, de Balticparkflat, woongroep Philadelfia en de tussengelegen woningen aan de Finsestraat is met de afspraak over de ‘batch 1588’ een kader voor de uitvoering gemaakt. Eind 2019 heeft iedere eigenaar (386 woningen van Acantus en 141 particuliere eigenaren) duidelijkheid gekregen over het beschikbare geld op basis van de prijslijst. De woonbeurs (T)huis in Delfzijl gaf mensen zo een beeld van de plekken in Delfzijl die beschikbaar komen voor nieuwe woningen. 

2020 is het jaar van de persoonlijke keuze en de eerste uitvoering. Dit wordt duidelijker tijdens de tweede woonbeurs dit jaar. Voor sommige locaties betekent dit dat een snelle uitvoering en verhuizing aan de orde kan zijn (Schrijversbuurt, Uitwierderweg en,Kwelderland). Voor andere nieuwe woonplekken vraagt de uitwerking meer tijd. 

Met de bewoners maakten we via de Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt (BVZ) afspraken over betrokkenheid en afstemming gedurende het hele proces van versterking. Deze afspraken legden we vast in het Participatieconvenant. Ook op het vlak van locatieontwikkeling, beheer, communicatie en begeleiding van de BVZ maakten we verdere afspraken. 

Onze ambitie is om in 2020:

  • Bewoners die in aanmerking willen komen voor de eerste nieuwe woonplekken te begeleiden naar hun nieuwe woning.
  • Met de overige bewoners in overleg het proces uit te werken richting een nieuwe woning.
  • Het Participatieconvenant verder handen en voeten te geven in overleg en afstemming met Acantus en BVZ (ook een beheerplan inclusief een leegstandsverordening om tijdelijke bewoning in de vorm van leegstandsbeheer mogelijk te maken).
  • Duidelijkheid te krijgen voor de eigenaren en bewoners van de woningen in het zuidelijk deel van de Zandplatenbuurt.
Nieuwe woonplekken 

Voor de versterkingsopgave die voortkomt uit batch 1588 (sloop & nieuwbouw) hebben we de voorkeur om de nieuwbouw voor deze 527 woningen niet op de bestaande plek uit te voeren. We gebruiken hiervoor liever beschikbare gronden elders in Delfzijl (Noord). Door de afgelopen decennia van grote krimp en sloop zijn er flinke gaten in de stedelijke structuur ontstaan. Met name in de directe omgeving van deze 527 woningen. Hierdoor ligt er midden in woonwijken veel braakliggende grond. De menselijke maat en de samenhang ontbreken.

Als grootste partner en eigenaar van 386 van deze 527 woningen is Acantus als woningbouwcorporatie het hiermee eens. De keuze voor de 141 woningen in particulier eigendom is voor de particuliere eigenaar. Momenteel werken we eraan om de verschillende locaties met de bijbehorende mogelijkheden voor ontwikkeling inzichtelijk te maken. Om iedereen een nieuwe passende plek te kunnen bieden, en ook aan de overige vraag vanuit de markt te kunnen voldoen, creëren we daarbij enige overmaat. Dit betekent dat er momenteel zo’n 30 locaties zijn waarop we circa 600 woningen kunnen bouwen. 


Gebouwen met verhoogd risicoprofiel

Bouwend Nederland gaf aan dat er voldoende capaciteit is om de uitvoering aan te kunnen. Via de Praktijkaanpak en de bouwimpuls maken we op een aangepaste wijze gebruik van de bouwwereld (zie bijlage versnellingspakket).

In 2019 zijn alle woningen met een verhoogd risicoprofiel (HRA 2018) en een deel van de woningen met een licht verhoogd risico opgenomen. We streven ernaar dat van al deze woningen de beoordelingen dit jaar klaar zijn. Vervolgens kan de uitvoering van de versterkingsmaatregelen beginnen. 

Uitgangspunten en samenvatting van de ambities
Versterkingsprogramma Delfzijl
Overige programma's
Opname en beoordeling 2020
uitvoering 2020

Er zijn verschillende uitvoeringsmogelijkheden (arrangementen) uitgewerkt. Dit naar aanleiding van bestuurlijke afspraken en het zoeken naar manieren om de uitvoeringsruimte te vergroten. Naast het reguliere uitvoeringsproces via de NCG, bestaan er ook mogelijkheden om een plan uit te voeren onder eigen regie. Dit kan op basis van de subsidieverordening 1588 en de recent ontwikkelde Bouwimpuls, als voorloper van het Bouwakkoord.

In Delfzijl voeren we nu twee grote programma’s uit, namelijk de Zandplatenbuurt Noord en omgeving en de versterking van gebouwen met een verhoogd risicoprofiel.

Zandplatenbuurt Noord en omgeving (batch 1588)

Voor het noordelijk deel van de Zandplatenbuurt, de Schuitenzandflats, de Balticparkflat, woongroep Philadelfia en de tussengelegen woningen aan de Finsestraat is met de afspraak over de ‘batch 1588’ een kader voor de uitvoering gemaakt. Eind 2019 heeft iedere eigenaar (386 woningen van Acantus en 141 particuliere eigenaren) duidelijkheid gekregen over het beschikbare geld op basis van de prijslijst. De woonbeurs (T)huis in Delfzijl gaf mensen zo een beeld van de plekken in Delfzijl die beschikbaar komen voor nieuwe woningen. 

2020 is het jaar van de persoonlijke keuze en de eerste uitvoering. Dit wordt duidelijker tijdens de tweede woonbeurs dit jaar. Voor sommige locaties betekent dit dat een snelle uitvoering en verhuizing aan de orde kan zijn (Schrijversbuurt, Uitwierderweg en,Kwelderland). Voor andere nieuwe woonplekken vraagt de uitwerking meer tijd. 

Met de bewoners maakten we via de Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt (BVZ) afspraken over betrokkenheid en afstemming gedurende het hele proces van versterking. Deze afspraken legden we vast in het Participatieconvenant. Ook op het vlak van locatieontwikkeling, beheer, communicatie en begeleiding van de BVZ maakten we verdere afspraken. 

Onze ambitie is om in 2020:

  • Bewoners die in aanmerking willen komen voor de eerste nieuwe woonplekken te begeleiden naar hun nieuwe woning.
  • Met de overige bewoners in overleg het proces uit te werken richting een nieuwe woning.
  • Het Participatieconvenant verder handen en voeten te geven in overleg en afstemming met Acantus en BVZ (ook een beheerplan inclusief een leegstandsverordening om tijdelijke bewoning in de vorm van leegstandsbeheer mogelijk te maken).
  • Duidelijkheid te krijgen voor de eigenaren en bewoners van de woningen in het zuidelijk deel van de Zandplatenbuurt.
Nieuwe woonplekken 

Voor de versterkingsopgave die voortkomt uit batch 1588 (sloop & nieuwbouw) hebben we de voorkeur om de nieuwbouw voor deze 527 woningen niet op de bestaande plek uit te voeren. We gebruiken hiervoor liever beschikbare gronden elders in Delfzijl (Noord). Door de afgelopen decennia van grote krimp en sloop zijn er flinke gaten in de stedelijke structuur ontstaan. Met name in de directe omgeving van deze 527 woningen. Hierdoor ligt er midden in woonwijken veel braakliggende grond. De menselijke maat en de samenhang ontbreken.

Als grootste partner en eigenaar van 386 van deze 527 woningen is Acantus als woningbouwcorporatie het hiermee eens. De keuze voor de 141 woningen in particulier eigendom is voor de particuliere eigenaar. Momenteel werken we eraan om de verschillende locaties met de bijbehorende mogelijkheden voor ontwikkeling inzichtelijk te maken. Om iedereen een nieuwe passende plek te kunnen bieden, en ook aan de overige vraag vanuit de markt te kunnen voldoen, creëren we daarbij enige overmaat. Dit betekent dat er momenteel zo’n 30 locaties zijn waarop we circa 600 woningen kunnen bouwen. 


Gebouwen met verhoogd risicoprofiel

Bouwend Nederland gaf aan dat er voldoende capaciteit is om de uitvoering aan te kunnen. Via de Praktijkaanpak en de bouwimpuls maken we op een aangepaste wijze gebruik van de bouwwereld (zie bijlage versnellingspakket).

In 2019 zijn alle woningen met een verhoogd risicoprofiel (HRA 2018) en een deel van de woningen met een licht verhoogd risico opgenomen. We streven ernaar dat van al deze woningen de beoordelingen dit jaar klaar zijn. Vervolgens kan de uitvoering van de versterkingsmaatregelen beginnen. 

heeft u
een vraag?
klik hier